Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết văn bản

Chi tiết văn bản  
Số/ký hiệu 07/2021/TT-BYT
Ngày ban hành 27/05/2021
Loại văn bản Thông tư
Lĩnh vực văn bản
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Người ký Nguyễn Thanh Long
Trích yếu nội dung Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương​
Tệp đính kèm