Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng
Lĩnh vực TTHC Lĩnh vực Y tế dự phòng
Cơ quan giải quyết Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Nam
Nội dung Trình tự thực hiện

- Bước 1: Người đứng đầu chương trình, dự án chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam tại địa chỉ số 7, đường Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý hoặc qua hệ thống bưu chính;

       Hoặc tổ chức (hoặc cá nhân) chuẩn bị hồ sơ nhưng không phải chứng thực, tất cả được scan hoặc chụp từ bản chính và gửi bằng tài khoản đã được đăng ký sử dụng dịch vụ này. Hệ thống sẽ tự động thông báo kết quả tiếp nhận (Kèm mã hồ sơ) thông qua tài khoản, số điện thoại đã được đăng ký.

- Bước 2: Sau khi nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ;

 + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cơ sở bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 
- Bước 3: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát  bệnh tật phải ban hành quyết định cấp Thẻ cho những người được tuyển chọn làm nhân viên tiếp cận cộng đồng (theo mẫu). Trường hợp không cấp, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do đối với từng trường hợp. 

- Bước 4: Người đứng đầu chương trình, dự án căn cứ vào ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam hoặc trực tuyến hoặc gửi qua đường bưu điện.  

Thành phần, số lượng hồ sơ

I. Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Thẻ có dán ảnh 4cm x 6 cm (theo mẫu); 

+ 02 ảnh cỡ 2cm x 3cm của người đăng ký làm nhân viên tiếp cận cộng đồng; 

+ Giấy xác nhận nhân thân người đăng ký làm nhân viên tiếp cận cộng đồng (theo mẫu); 

+ Danh sách người được tuyển chọn làm nhân viên tiếp cận cộng đồng có xác nhận của người đứng đầu chương trình, dự án;

+ Công văn đề nghị cấp Thẻ cho những người được tuyển chọn làm nhân viên tiếp cận cộng đồng của người đứng đầu chương trình, dự án. 

II. Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức/Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thuộc Sở Y tế tỉnh Hà Nam

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng hoặc văn bản từ chối

Phí, lệ phí (nếu có)

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu t khai (Đính kèm thủ tục này)

- Mẫu thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng. 2. Mẫu thẻ nhân viên tiếp nhận cộng đồng_YTDP.doc

- Đơn đề nghị cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV. 2.Đơn_YTDP.doc

- Quyết định về việc cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV. 2. QĐ_YTDP.doc

- Danh sách người được cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng. 2.Mẫu số 04.doc

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

Tiêu chuẩn của người được cấp Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng

1. Là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và tự nguyện làm nhân viên tiếp cận cộng đồng.

2. Là người không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật số 64/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006  về phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS), hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2007;

 - Nghị định số 108/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); 

- Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BYT-BCA ngày 20 tháng 01 năm 2010 của liên bộ: Bộ Y tế - Bộ Công an quy định việc cấp, phát, quản lý và sử dụng Thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng tham gia thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại trong dự phòng lây nhiễm HIV, hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2010.