Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV, nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
Lĩnh vực TTHC Lĩnh vực Y tế dự phòng
Cơ quan giải quyết Sở Y tế
Nội dung Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức (hoặc cá nhân) hoàn thiện hồ sơ, nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam tại địa chỉ số 7, đường Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý hoặc qua hệ thống bưu chính;

       Hoặc tổ chức (hoặc cá nhân) chuẩn bị hồ sơ nhưng không phải chứng thực, tất cả được scan hoặc chụp từ bản chính và gửi bằng tài khoản đã được đăng ký sử dụng dịch vụ này. Hệ thống sẽ tự động thông báo kết quả tiếp nhận (Kèm mã hồ sơ) thông qua tài khoản, số điện thoại đã được đăng ký.

 Bước 2: Sau khi nhận hồ sơ, Sở Y tế kiểm tra tính đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ; 

 + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn cơ sở bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

 Bước 3:

 + Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế có văn bản thông báo cho cơ sở đề nghị biết để cơ sở bổ sung hoặc hoàn chỉnh hồ sơ; 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ:

 - Sau 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Y tế phải tổ chức họp Hội đồng tư vấn chuyên môn để thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp;

 - Sau 01 ngày làm việc, kể từ ngày họp thẩm định, Hội đồng tư vấn chuyên môn phải trình biên bản thẩm định lên Lãnh đạo cơ quan để xem xét và quyết định cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp; trường hợp không cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

 Bước 4: Cơ sở căn cứ vào ngày hẹn trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, đến nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam tại địa chỉ số 7, đường Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam hoặc trực tuyến hoặc gửi qua đường bưu điện.  

Thành phần, số lượng hồ sơ

I. Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp gồm có:

a) Biên bản tai nạn rủi ro nghề nghiệp;

b) Bản sao hợp pháp kết quả xét nghiệm HIV âm tính của người bị phơi nhiễm, bao gồm cả bản đọc kết quả xét nghiệm bằng kỹ thuật ELISA;

c) Công văn đề nghị cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV của cơ quan, đơn vị nơi người bị phơi nhiễm với HIV đang công tác.

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp gồm có:

a) Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp;

b) Bản sao hợp pháp kết quả xét nghiệm HIV dương tính của người bị phơi nhiễm với HIV sau khi được cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Quyết định này, bao gồm cả bản đọc kết quả xét nghiệm bằng kỹ thuật ELISA;

c) Công văn đề nghị cấp Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp của cơ quan, đơn vị nơi người bị nhiễm HIV đang công tác.

II. Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức/Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận hoặc văn bản từ chối.

Phí, lệ phí (nếu có): Không có​

Tên mẫu đơn, mẫu t khai (Đính kèm thủ tục này)

Phụ lục I: Biên bản tai nạn rủi ro nghề nghiệp 1. Phụ lục I_YTDP.doc

Phụ lục II: Mẫu giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. 1. Phụ lục II_YTDP.doc Gồm 2 mẫu:

- Mẫu 1: Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. 1.Mẫu 2_YTDP.doc

- Mẫu 2: Giấy chứng nhận bị nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. 1.Mẫu 2_YTDP.doc

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

I. Người được xác định bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

1. Bị một trong ba tai nạn sau đây khi đang thi hành nhiệm vụ:

a) Bị kim, vật nhọn đâm, vật sắc cứa xuyên qua da hoặc vật làm da bị trầy xước, nứt nẻ mà những vật này đã tiếp xúc với máu, sản phẩm máu hoặc dịch cơ thể người nghi nhiễm HIV;

b) Bị máu, sản phẩm máu, dịch cơ thể người nghi nhiễm HIV tiếp xúc trực tiếp với da bị trầy xước, nứt nẻ;

c) Bị máu, sản phẩm máu, dịch cơ thể người nghi nhiễm HIV tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc mắt, mũi, miệng.

2. Có Biên bản tai nạn rủi ro nghề nghiệp (theo mẫu). Biên bản này phải được lập trong vòng 48 giờ kể từ khi xảy ra tai nạn, có xác nhận của người làm chứng và được Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp người bị phơi nhiễm với HIV ký, xác nhận.

3. Kết quả xét nghiệm HIV bằng kỹ thuật ELISA của người bị phơi nhiễm với HIV là âm tính. Mẫu máu được sử dụng để xét nghiệm phải được lấy từ người bị phơi nhiễm trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm xảy ra một trong ba tai nạn nêu trên.

II. Điều kiện để xác định người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp:

1. Có Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV của cơ quan có thẩm quyền theo quy định

2. Kết quả xét nghiệm HIV của người bị phơi nhiễm với HIV tại một trong ba thời điểm 01 tháng, 03 tháng, 06 tháng sau khi bị tai nạn rủi ro nghề nghiệp là dương tính do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

1. Luật số 64/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội: Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

2. Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện xác định người bị phơi nhiễm với HIV, bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.