Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
Lĩnh vực TTHC Lĩnh vực Mỹ phẩm
Cơ quan giải quyết Sở Y tế
Nội dung