Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Thủ tục hành chính

Chi tiết Thủ tục hành chính  
Tên thủ tục Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm
Lĩnh vực TTHC Lĩnh vực Mỹ phẩm
Cơ quan giải quyết Sở Y tế
Nội dung