Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế

Bộ máy tổ chức Đơn vị trực thuộc  
Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế

STT

Tên đơn vị

Số điện thoại

Email

Fax

1

CHI CỤC AN TOÀN VSTP

 

 

ccatvstp@hanam.gov.vn

 

Chi cục trưởng Trần Quốc Trịnh

04983857731

 

       

2

CHI CỤC DÂN SỐ KHHGĐ

 

 

ccdskhhgd@hanam.gov.vn

 

Chi cục Trưởng Tạ Thị Hoa

0912.180.775

 

3

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

0226.3841216

bvdk@hanam.gov.vn

 

GĐ Đỗ Trung Đông       

0913.067.399

 

4

BỆNH VIỆN MẮT

0226.842630

bvm@hanam.gov.vn

 

GĐ Vũ Văn Đạt

0912.084.526

 

5

BỆNH VIỆN PHONG

02263.353.193

bvp&dl@hanam.gov.vn

 

GĐ Trần Văn Tuyển

0913350595

 

6

BỆNH VIỆN LAO & BỆNH PHỔI

02263.845.068

bvl&bp@hanam.gov.vn

Fax: 03513.845.068

 

GĐ Lê Văn Thời

0988.127.329

 

7

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN

0226.3850573

bvyhct@hanam.gov.vn

Fax: 03513.845936

 

GĐ Hà Văn Diễn

0912.429.639

 

8

BỆNH VIỆN TÂM THẦN

02263 876 714

bvtt@hanam.gov.vn

Fax: 03513 777 318

 

GĐ Trần Thị Thanh Nga

0915 956 735

 

9

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NAM LÝ

0226.3876.740

bvnl.ln@hanam.gov.vn

 

 

GĐ  Lê Thị Kim Khánh

0946047535​

               

10

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ PHỦ LÝ

 

 

ttyt.pl@hanam.gov.vn

 

GĐ Cao Đình Thắng

0912.217.573

 

11

TRUNG TÂM Y TẾ  HUYỆN KIM BẢNG

0226 3820 088

ttyt.kb@hanam.gov.vn

 

GĐ Trương Mạnh Sức

04988762986

 

12

TRUNG TÂM Y TẾ  HUYỆN DUY TIÊN

02263.830.004

ttyt.dt@hanam.gov.vn

 

GĐ Nguyễn Ngọc Luyện

0915.611.222

 

13

TRUNG TÂM Y TẾ  HUYỆN THANH LIÊM

 

 

ttyt.tl@hanam.gov.vn

 

 

GĐ Nguyễn Kim Bảng

0912.202.147

 

14

TRUNG TÂM Y TẾ BÌNH LỤC

0226.3711.214

ttyt.bl@hanam.gov.vn

 

GĐ  Nguyễn Xuân Sỹ

0912.138.096

 

15

TRUNG TÂM Y TẾ LÝ NHÂN

0226 3870 042

ttyt.ln@hanam.gov.vn

 

GĐ Ngụy Cao Phi

04912084659

 

16

TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG

02263.852.698

ttytdp@hanam.gov.vn

Fax: 03513.852.698

 

GĐ Nguyễn Thanh Dương

0983.199.839

 

17

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA

 

 

ttgdyk@hanam.gov.vn

 

GĐ Nguyễn Văn Thiệp

 0912340428

 

18

TRUNG TÂM PHÁP Y

 

ttpy@hanam.gov.vn

 

 

GĐ Lê Minh Sơn

0904.030.367

 

19

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

 

 

tcdyt@hanam.gov.vn

 

Hiệu trường Trần Văn Đàn

0912.849.737

 


 

 

 

20

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC MỸ PHẨM THỰC PHẨM

 

ttkntmptp@hanam.gov.vn

 

 

GĐ Vũ Hữu Trí

0983323522

 

21

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

 

 

ttksbt@hanam.gov.vn

 

 

GĐ Nguyễn Thanh Dương

983199839

22

Bệnh viện Sản Nhi

 

 

ttcsskss@hanam.gov.vn


GĐ Phạm Văn Khương

0989199836

 

Tin liên quan