Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT THAY KHỚP HÁNG TẠI BỆNH VIỆN TỈNH HÀ NAM TỪ NĂM 2014 ĐẾN 2016

Sáng kiến, Chương trình, Đề tài khoa học  
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT THAY KHỚP HÁNG TẠI BỆNH VIỆN TỈNH HÀ NAM TỪ NĂM 2014 ĐẾN 2016

 1. Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT THAY KHỚP HÁNG TẠI BỆNH VIỆN TỈNH HÀ NAM TỪ NĂM 2014 ĐẾN 2016

2. Tác giả: Dương Văn Khương, Chu Anh Tuấn, Nguyễn Việt Hà- Khoa Chấn thương, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam

2. Nội dung đề tài:

Bối cảnh: Phẫu thuật thay khớp háng có thể phục hồi lại chức năng của khớp háng, làm giảm hoặc hết đau hoàn toàn, chất lượng cuộc sống được nâng lên.

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật thay khớp háng tại Bệnh viện tỉnh Hà Nam từ năm 2014 đến2016.

Phương pháp: Áp dụng nghiêu cứu mô tả cắt ngang hồi cứu kết hợp tiến cứu

Kết quả: 20 bệnh nhân được phẫu thuật thay khớp háng toàn phần không xi măng tại Bệnh viện tỉnh Hà Nam, chúng tôi có kết quả đánh giá chức năng, thời gian theo dõi đạt tỷ lệ rất tốt và tốt là 95%, xấu là 5%.95% bệnh nhân liền vết mổ ở thì đầu.

Kết luận: Thay khớp háng toàn phần không  xi măng ở giai đoạn đầu (< 5 năm) đã cho kết quả cao, góp phần làm giảm đau rõ rệt, phục hồi chức năng khớp háng, nâng cao chất lượng cuộc sống của người bệnh.